logologo
logo
 
 
shadow Wbshadow Wb
shadow Wb

Certifiering

Kvalitetsledningssystem:
  • ISO 9001          Kvalitet
  • ISO 14001        Miljö
  • ISO 3834-2       Svetsning
  • OHSAS 18001  Arbetsmiljö

 Ledningssystemen omfattar svetsning, prefabricering, montage 
och underhållstjänster.

 IPLinnehar WPS'er kvalificerade mot SS-EN ISO 15614-1:2004.

IPL svetsare är certifierade mot ISO 9606


Systematisk kvalitets- och miljöarbete

IPL utvecklar  genom ständiga förbättringar sitt kvalitets- och 
miljöarbete.

 IPL följar aktuella lagar och bestämmelser.

IPL bevarar naturens resurser genom att använda miljövänliga 
material och hushålla med energi och vatten samt minska spill 
och avfall.

IPL stimulerar alla anställda, kunder och leverantörer till ett ökat miljömedvetande.

IPL samarbetar med kunder/leverantörer vid kvalitets- och miljöförbättringar samt utvärdera kundnyttan.