logologo
logo
 
 
shadow Wbshadow Wb
shadow Wb
v11v11
v1

Profil

IPL Skandinavien är ett ingenjörs- och konstruktionsföretag med erfarna och rutinerade medarbetare inom administration, projektledning, prefabricering, montage och underhåll av industriella rör- och stålkonstruktioner samt instrumentering och ventilrenovering.

IPL Skandinavien är efterträdare till IPL International, som etablerades i mitten på 70-talet med ideen att skapa en serviceverksamhet i besittning av stor teknisk expertis och styrka, men att samtidigt kunna verka snabbt, effektivt och flexibelt överallt.

IPL jobbar huvudsakligen med prefabrikation, montage, underhåll och svetsning inom kärnkraftsindustrin, konventionella kraftverk, oljeraffinaderier, petrokemisk industri, pappersindustrin, cementindustrin, livsmedelindustrin, skeppsvarv och on/offshore oljeindustrin. Samtliga kategorier har mycket höga krav på kompetens, effektivitet och kvalitet.

IPL's målsättning är att jobba mot företag och industri med högsta krav på kvalitet och kompetens.

IPL innehar externt certifierade kvalitetsledningssystem på kvalitet, svetsproduktion, miljö och arbetsmiljö.

Många projekt genomförs under svåra villkor och en stram tidsplan, men alltid med en konsekvent målinriktad insats för att skapa den rätta kvaliteten och den riktiga lösningen utan kompromiss.

IPL företar projektledning, supervision, planering, prefabrikation, montage, svetsinspektion och kostnadskontroll över hela världen.

IPL Skandinavien är inte som andra företag. Vi har inte bara en vision och en mission, - vi har en dröm!

Att skapa en miljö där vi trivs med att jobba tillsammans och medverkar till att bygga upp ett företag vi alla kan vara stolta över.

VISION

 Att vara ett engineering och konstruktionsföretag av världsklass, som hjälper våra kunder att lyckas.

MISSION

 Att assistera våra kunder med professionell projekt ledning, produktion och installation av industriella rör och stål konstruktioner av högsta kvalitet - inom avtalad tid och budget. I allt vi gör skapar vi en kultur av partnerskap, entreprenörskap, samarbete och integritet som tillsammans skapar ett engineering och konstruktionsföretag i världsklass.


VÄRDEN


Parnerskap och kvalitet
Partnerskap och kvalitet är för IPL både en filosofi och en livsstil. Vi utvecklar och följer de bästa kvalitets- och ledningsmetoder och implementerar dessa metoder i våra leveranser för att uppnå starka och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi lyssnar på våra kunder och vi är engagerade för att uppnå deras totala tillfredsställelse i allt vi utför.

Entreprenörskap och deling
Vår framgång är baserad på kompetens, engagemang och hänförelse från våra anställda. Därför skapar vi ett klimat bestående av innovation och initiativ där alla får en känsla av ägarskap genom att assistera våra kunder och därmed säkerställa IPL en lönsam tillväxt. Genom teamwork, delning av know-how och expertis ger vi det bästa av IPL till våra kunder.

Respekt
Som aktör inom en global miljö, känner vi rikedomen som mångfaldigheten medför och välkomnar denna i en övergripande IPL kultur. Vi är respektfulla för våra kollegor, kunder, affärspartners och konkurrenter i allt vad vi gör.


Genom att förstå och följa vår vision, mission och värden, arbetar vi tillsammans mot samma mål och fortsätter uppnå den framgång som har tagit oss dit vi är idag. Det representerar vårt kollektiva engagemang och är vår vägvisare för att bemöta förväntningarna från alla intressenter, tillfredsställa våra kunders affärs behov, förse givande karriärer och genererar hållbar lönsam tillväxt - nu och i framtiden.