logologo
logo
 
 
logo2logo2
logo2
shadow Wbshadow Wb
shadow Wb

Certifiering

Certifierade kvalitetsledningssystem:
  • ISO 9001:2008          Kvalitet
  • ISO 14001:2004        Miljö
  • ISO 3834-2:2005       Svetsning
  • OHSAS 18001:2007  Arbetsmiljö

 Ledningssystemen omfattar svetsning, prefabricering, montage 
och underhållstjänster.

 IPLinnehar WPS'er kvalificerade mot SS-EN ISO 15614-1:2004.

IPL svetsare är certifierade mot SS-EN 287-1:2004.

Sellihca Certifiering

IPL är Sellihca certifierad sedan 2004.


Systematisk kvalitets- och miljöarbete

IPL utvecklar  genom ständiga förbättringar sitt kvalitets- och 
miljöarbete.

 IPL följar aktuella lagar och bestämmelser.

IPL bevarar naturens resurser genom att använda miljövänliga 
material och hushålla med energi och vatten samt minska spill 
och avfall.

IPL stimulerar alla anställda, kunder och leverantörer till ett ökat miljömedvetande.

IPL samarbetar med kunder/leverantörer vid kvalitets- och miljöförbättringar samt utvärdera kundnyttan.
IPL CertifikatIPL Certifikat
IPL Certifikat
9001 14001 18001 Farg swedac9001 14001 18001 Farg swedac
9001 14001 18001 Farg swedac
2014 04 07 18 49 02 Certifikat 2014 ISO 3834 22014 04 07 18 49 02 Certifikat 2014 ISO 3834 2
2014 04 07 18 49 02 Certifikat 2014 ISO 3834 2